:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
  1700-1917
   I
25 1839 -

 ,  : 25 1839 - 1839 

Reviewdetector    : shef6

  

1839VF .   012.05.2019 1:44:0714.05.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
1704,

Reviewdetector    : shef6

  

1704VF011.05.2019 3:10:2113.05.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
5 1847 -

 ,  : 5 1847 - 1847 

Reviewdetector    : shef6

  

1847VF .   029.03.2019 15:07:2701.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   III
5 1884 -

 ,  : 5 1884 - 1884 

Reviewdetector    : shef6

  

1884VF .   029.03.2019 15:07:2701.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1874 -i

 ,  : 5 1874 -i 1874 

Reviewdetector    : shef6

  

I1874VF .   029.03.2019 15:07:2701.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1875 -i

 ,  : 5 1875 -i 1875 

Reviewdetector    : shef6

  

I1875VF .   029.03.2019 15:07:2701.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1877 -i

Reviewdetector    : shef6

  

I1877VF029.03.2019 15:07:2701.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   III
5 1884 -

 ,  : 5 1884 - 1884 

Reviewdetector    : shef6

  

1884VF .   025.12.2018 2:53:5027.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   III
5 1888 -

 ,  : 5 1888 - 1888 

Reviewdetector    : shef6

  

... 1888VF .   024.12.2018 17:53:3527.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   III
5 1882 -

 ,  : 5 1882 - 1882 

Reviewdetector    : shef6

  

1882VF .   024.12.2018 17:53:3527.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1875 -i

 ,  : 5 1875 -i 1875 

Reviewdetector    : shef6

  

I1875VF .   024.12.2018 14:53:3427.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1877 -i

Reviewdetector    : shef6

  

I1877VF014.12.2018 3:09:3416.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1874 -i

 ,  : 5 1874 -i 1874 

Reviewdetector    : shef6

  

I1874VF .   014.12.2018 3:09:3416.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1875 -i

 ,  : 5 1875 -i 1875 

Reviewdetector    : shef6

  

I1875VF .   014.12.2018 3:09:3416.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1862 -

 ,  : 5 1862 - 1862 

Reviewdetector    : shef6

  

1862VF .   009.11.2018 12:57:0212.11.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1856 -

 ,  : 5 1856 - 1856 

Reviewdetector    : shef6

  

1856VF .   009.11.2018 12:57:0212.11.2018 22:00:00
 , , " "

Reviewdetector    : shef6

  

VF005.11.2018 12:54:3008.11.2018 22:30:00
 , , 4 , 985373

Reviewdetector    : shef6

  

9853VF020.10.2018 2:48:5223.10.2018 22:00:00
  1700-1917
  
1742 ,

Reviewdetector    : shef6

  

..1742VF009.10.2018 16:37:2213.10.2018 22:00:00
 , , 4 985373

Reviewdetector    : shef6

  

9853VF009.10.2018 16:37:2213.10.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
1764 , ; 2

Reviewdetector    : shef6

  

1764VF017.09.2018 8:34:1720.09.2018 22:30:00
  1700-1917
   I
5 1727 ,

 ,  : 5 1727 , 1727 

Reviewdetector    : shef6

  

1727VF .    40% 017.09.2018 8:34:1720.09.2018 22:30:00
  1700-1917
   I
1713 ,

Reviewdetector    : shef6

  

1713VF023.08.2018 13:32:5026.08.2018 22:30:00
  1700-1917
   III
4 1762

 ,  : 4 1762 1762 

Reviewdetector    : shef6

  

1762VF .    40% 023.08.2018 13:32:5026.08.2018 22:30:00
  1700-1917
  
5 1757 , ,

 ,  : 5 1757 , , 1757 

Reviewdetector    : shef6

  

1757VF .   016.08.2018 6:31:5518.08.2018 22:30:00
  1700-1917
   II
10 1879 , -

 ,  : 10 1879 , - 1879 

Reviewdetector    : shef6

  

1879VF .   005.03.2018 4:33:12
  1700-1917
   II
3 1859 ,

 ,  : 3 1859 , 1859 

Reviewdetector    : shef6

  

1859VF .    40% 005.03.2018 4:33:12
  1700-1917
   II
2 1859 ,

 ,  : 2 1859 , 1859 

Reviewdetector    : shef6

  

1859VF .    40% 005.03.2018 4:33:12
  1700-1917
   II
2 1860 ,

 ,  : 2 1860 , 1860 

Reviewdetector    : shef6

  

1860VF .    40% 005.03.2018 4:33:12

1