:
 
  :   :
    
  :
 
1 2
 
    
  1700-1917
  
2 1758

Reviewdetector    : aleko

  

1758VF0009.08.2019 22:35:59
  1700-1917
  
2 1757 .

Reviewdetector    : aleko

  

1757VF0009.08.2019 22:35:59
  1700-1917
   II
5 1778 .

 ,  : 5 1778 .  1778 

Reviewdetector    : aleko

  

1778VF0 .    40% 006.07.2019 2:37:31
  1700-1917
   II
5 1764 .

 ,  : 5 1764 . 1764 

Reviewdetector    : aleko

  

1764VF0 .    40% 006.07.2019 2:37:31
 
  
    
. . 1316, 3

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF001.07.2019 4:41:3403.07.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1303 (vi)

Reviewdetector    : aleko

  

1303VF001.07.2019 4:41:3403.07.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1/2 1899 .

 ,  : 1/2 1899 . 1899 

Reviewdetector    : aleko

  

1899VF0 .    40% 004.06.2019 3:21:16
  1700-1917
   II
1/2 1911 .

 ,  : 1/2 1911 . 1911 

Reviewdetector    : aleko

  

1911VF0 .    40% 004.06.2019 3:21:16
 
  
    
. . 1303 (vi) 3

Reviewdetector    : aleko

  

1303VF021.05.2019 11:03:2825.05.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1316, 3

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF021.05.2019 11:03:2825.05.2019 22:00:00
 
  
,

Reviewdetector    : aleko

  

VF007.05.2019 20:39:2608.05.2019 22:00:00
 
  
.

Reviewdetector    : aleko

  

VF007.05.2019 20:39:2608.05.2019 22:00:00
 
  
. ,

Reviewdetector    : aleko

  

VF023.04.2019 10:00:4623.04.2019 22:00:00
 
  
. ,

Reviewdetector    : aleko

  

VF023.04.2019 10:00:4623.04.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
, I, 4

Reviewdetector    : aleko

  

VF006.04.2019 12:39:23
  1700-1917
   I
, I

Reviewdetector    : aleko

  

VF006.04.2019 12:39:23
 
  
    
. . 1303 (vi)

Reviewdetector    : aleko

  

1303VF006.03.2019 8:26:4509.03.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1303 (vi)

Reviewdetector    : aleko

  

1303VF025.02.2019 10:36:3127.02.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1316

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF025.02.2019 10:36:3127.02.2019 22:00:00
 
  
. . 1382(vii)

Reviewdetector    : aleko

  

1382VF010.01.2019 2:18:4615.01.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1303 (vi)

Reviewdetector    : aleko

  

1303VF010.01.2019 2:18:4615.01.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1316

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF002.01.2019 15:58:1208.01.2019 22:00:00
 
  
    
. . 1316

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF025.12.2018 14:54:0829.12.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1767 .

 ,  : 5 1767 .  1767 

Reviewdetector    : aleko

  

1767VF0 .    40% 019.12.2018 3:12:26
  1700-1917
   II
5 1765 .

 ,  : 5 1765 . 1765 

Reviewdetector    : aleko

  

1765VF0 .    40% 019.12.2018 3:12:26
 
  
    
. . 1316

Reviewdetector    : aleko

  

1316VF005.12.2018 16:35:3209.12.2018 22:00:00
 
  
     IV
, Iv, 64 (vii . .)

Reviewdetector    : aleko

  

VF0023.11.2018 13:38:59
 
  
    
       (1654-1663)
, 10

Reviewdetector    : aleko

  

VF016.11.2018 21:37:1020.11.2018 22:00:00
 
  
     IV
, 3 . 80, 90,91

Reviewdetector    : aleko

  

VF0016.11.2018 21:37:10
 
  
    
       (1654-1663)
, 10 , 2

Reviewdetector    : aleko

  

VF013.11.2018 9:19:1614.11.2018 22:00:00

1 2