:
 
  :   :
    
  :
 
1 2
 
    
  . 1.

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF003.10.2019 2:32:3606.10.2019 22:12:00
  . 2

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF003.10.2019 2:32:3606.10.2019 22:13:00
  1700-19175 .

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF026.09.2019 17:28:4429.09.2019 22:00:00
 
  
    
       Ҹ
2

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF011.09.2019 17:18:1115.09.2019 22:20:00
  10

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF0011.09.2019 17:18:11
  1700-191713

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF009.08.2019 22:35:59
 
  
    
       Ҹ
.

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF013.05.2019 19:45:2218.05.2019 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
. 22

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF013.05.2019 19:45:2218.05.2019 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
.

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF007.05.2019 20:39:2611.05.2019 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
. 22

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF007.05.2019 20:39:2611.05.2019 22:15:00
  1700-1917
   III
1/4 1885 1/2 1880

Reviewdetector    : V.V.V

  

1885VF011.04.2019 21:09:5016.04.2019 22:15:00
  1700-1917
   II
1728

 ,  : 1728 1728 

Reviewdetector    : V.V.V

  

1728VF .    40% 011.04.2019 21:09:5016.04.2019 22:15:00
  1700-191750

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF013.03.2019 9:08:3815.03.2019 22:15:00
  1700-191750

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF006.03.2019 15:25:2009.03.2019 22:15:00
  1700-191750

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF026.02.2019 13:37:0401.03.2019 22:15:00
 
  
7

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF026.02.2019 13:37:0401.03.2019 22:15:00
  1700-1917
   II
2 . 1766 5 . 1835

 ,  : 2 . 1766 5 . 1835  1766 

Reviewdetector    : V.V.V

  

1766VF .    40% 019.02.2019 16:43:1024.02.2019 22:15:00
 
  
    
      
14

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF013.02.2019 1:22:0316.02.2019 22:15:00
  11

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF013.02.2019 1:22:0316.02.2019 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
4

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF006.02.2019 2:00:5009.02.2019 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
3

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF006.02.2019 2:00:5009.02.2019 22:15:00
 , ,

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF019.12.2018 3:12:2622.12.2018 22:15:00
 
  
    
       Ҹ
22

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF005.12.2018 13:35:2909.12.2018 22:15:00
  1700-19177 I

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF030.11.2018 3:30:0002.12.2018 22:15:00
  1700-19179

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF030.11.2018 3:30:0002.12.2018 22:15:00
  1700-1917
   II
5 1862 1888

Reviewdetector    : V.V.V

  

1862VF015.11.2018 21:43:0018.11.2018 22:15:00
  1700-1917
   I
5 1816 1823 1826

Reviewdetector    : V.V.V

  

1816VF015.11.2018 21:43:0018.11.2018 22:15:00
 
  
    


Reviewdetector    : V.V.V

  

VF0007.11.2018 15:55:55
 
  
1925 27 28

Reviewdetector    : V.V.V

  

1925VF021.10.2018 11:49:3725.10.2018 22:15:00
 
  
- 11

Reviewdetector    : V.V.V

  

VF021.10.2018 11:49:3725.10.2018 22:15:00

1 2