:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
 
  
    
2

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0008.09.2019 22:39:38
 
  
    
1

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0008.09.2019 22:39:38
 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0008.07.2019 2:38:40
 
  
    


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0001.07.2019 4:41:34
 
  
    


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0021.05.2019 11:03:28
  1700-1917
   I
5 1727

 ,  : 5 1727 1727 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1727VF0 .    40% 021.05.2019 11:03:28
  1700-1917
   I
5 1727

 ,  : 5 1727 1727 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1727VF0 .    40% 023.04.2019 10:00:46
  1700-19174

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0006.04.2019 12:39:23
  1700-191710

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0006.03.2019 15:25:20
  1700-19172

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF013.02.2019 1:22:0314.02.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1790

 ,  : 5 1790  1790 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1790VF0 .    40% 013.12.2018 3:08:50
  1700-1917
   II
5 1791

 ,  : 5 1791 1791 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1791VF0 .    40% 013.12.2018 3:08:50
  1700-1917
   II
2 2

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0003.12.2018 22:34:16
  1700-1917
   II
5 1793

Reviewdetector    : N.I.K.

  

.1793VF0030.11.2018 3:30:00
  1700-1917
   II
5 1793

 ,  :  5 1793 1793 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

-1793VF0 .    40% 018.10.2018 2:47:58
  1700-1917
   II
5 1781

 ,  : 5 1781 1781 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1781VF0 .    40% 009.10.2018 10:37:15
  1700-1917
   II
5 1791

 ,  : 5 1791 1791 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1791VF0 .    40% 008.10.2018 16:36:37
  1700-1917
   I
5 1840

 ,  : 5 1840  1840 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1840VF0 .   001.10.2018 22:31:03
 
  
    


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF017.09.2018 8:34:1720.09.2018 22:00:00
 
  
    
1

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF017.09.2018 8:34:1720.09.2018 22:00:00
 
  
    


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0026.07.2018 12:30:51
 
  
    


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF0140031.05.2018 10:07:47

 10
  1700-1917
   I
5 1727

 ,  : 5 1727  1727 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1727VF0 .    40% 500

- 1400
31.05.2018 10:07:47

 10
 
  
    
      


Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF02000014.05.2018 14:34:38

 10
 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF025.10.2017 3:40:1426.10.2017 22:30:00
 
  
     I
1

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF017.10.2017 12:50:2018.10.2017 22:00:00
  1700-1917

Reviewdetector    : N.I.K.

  

VF010.10.2017 11:13:2418.10.2017 22:00:00
  1700-1917
   II
1728

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1728VF0700

- 1400
10.10.2017 11:13:24
  1700-1917
   I
1718

 ,  : 1718 1718 

Reviewdetector    : N.I.K.

  

1718VF .    40% 002.10.2017 1:36:3304.10.2017 22:00:00

1