:
 
  :   :
    
  :
 
1 2 3
 
    
  1700-1917
   I
1 1801 -

Reviewdetector    : Bazaluk

  

..1801VF029.09.2019 14:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
20 40 1850 Mw.()

 ,  : 20 40 1850 Mw.() 1850 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

MW1850VF .   029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
1854 Mw

 ,  : 1854 Mw 1854 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

MW1854VF .   029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-191710,15,20 . 3 .( )

Reviewdetector    : Bazaluk

  

VF029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1786 (r2)

 ,  : 1786  (r2) 1786 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1786VF .    40% 029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1 1788. 2 1762

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1788VF029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1768 (r)

 ,  : 1768  (r) 1768 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1768VF .    40% 029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
1797 (r)

 ,  : 1797  (r) 1797 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1797VF .    40% 029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
20 1915 .

 ,  : 20 1915 . 1915 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1915VF .   029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
" ".1916

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1916VF029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
  
5 1761. (r), 1760

 ,  : 5 1761. (r),  1760 1761 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1761VF .   029.09.2019 11:30:1603.10.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1781 . R1

 ,  : 5 1781 . R1 1781 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

,1781VF .    40% 024.09.2019 2:27:2126.09.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
2 1797 , /, , R

Reviewdetector    : Bazaluk

  

/1797VF024.09.2019 2:27:2126.09.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
10 1775

 ,  : 10 1775  1775 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1775VF .    40% 024.09.2019 2:27:2126.09.2019 22:00:00
  1700-1917
   III
4 1762

 ,  : 4 1762 1762 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1762VF .    40% 022.09.2019 17:18:02
  1700-19171

Reviewdetector    : Bazaluk

  

VF022.09.2019 17:18:02
  1700-1917 ( ) 1609

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1609VF022.09.2019 17:18:02
  1700-1917
   I
1 1800

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1800VF022.09.2019 17:18:02
  1700-19171/4 1623 Iii

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1623VF022.09.2019 17:18:02
  1700-1917
   II
1 1767. i " ".

Reviewdetector    : Bazaluk

  

I1767VF009.08.2019 22:35:5911.08.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1 1768. i.

Reviewdetector    : Bazaluk

  

I1768VF009.08.2019 22:35:59
  1700-1917
  
1 1752. I.

 ,  : 1 1752. I.  1752 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

I1752VF .   009.08.2019 22:35:59
  1700-1917
   II
1 1770. i .

 ,  : 1 1770. i . 1770 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

I 1770VF .   009.08.2019 22:35:59
  1700-1917
   II
25 1877 i

Reviewdetector    : Bazaluk

  

I1877VF008.07.2019 2:38:4011.07.2019 22:00:00
  1700-1917
  
10 1761 .

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1761VF007.07.2019 14:38:2211.07.2019 22:00:00
  1700-1917
  
5 1760

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1760VF007.07.2019 14:38:2211.07.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
1 1725. I

 ,  : 1 1725. I 1725 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1725VF .   004.07.2019 1:42:1011.07.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1 1762 - Ii

 ,  : 1 1762 - Ii 1762 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1762VF .   004.07.2019 1:42:1011.07.2019 22:00:00
  1700-1917
   I
1 1802 -

 ,  : 1 1802 - 1802 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1802VF .   004.07.2019 1:42:1011.07.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
1 1728 Ii

 ,  : 1 1728 Ii 1728 

Reviewdetector    : Bazaluk

  

1728VF .   004.07.2019 1:42:1011.07.2019 22:00:00

1 2 3