1 копейка 1936 г. Цифра «3» в дате наклонена влево
 1 копейка 1936 г. Новодел