-
:
 
  :   :
    
  :
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
    
 
  
     I
, ,() 1601

Reviewdetector    : shef6

  

1601VF0014.01.2019 12:24:2917.01.2019 22:00:00
 
  
     I
.

Reviewdetector    : vcx

  

VF014.01.2019 12:24:2917.01.2019 22:00:00
 
  
     I


Reviewdetector    : 

  

VF014.01.2019 12:24:29
 
  
     I
. I. 2046(8)

  

VF0011.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:50:13
 
  
     I
. I. 1964

  

VF0011.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:50:41
 
  
     I
. I. 1800

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:51:41
 
  
     I
. I

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:52:25
 
  
     I
. I. 2101

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:52:29
 
  
     I
. I. 1556

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:52:33
 
  
     I
. I,

  

VF0011.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:55:57
 
  
     I
. I,

  

VF0011.01.2019 21:31:5323.01.2019 13:56:25
 
  
     I
ϸ ( ), 157(5)

  

VF2211.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:13
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF4411.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:29
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF2211.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:33
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:37
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:41
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF2211.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:45
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:49
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:53
 
  
     I
, ϸ I. 3 .

  

VF1111.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:03:57
 
  
     I
. . I. 42 .

  

VF3311.01.2019 21:31:5323.01.2019 14:07:09
 
  
     I
, I

Habe

  

1697VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:31:00
 
  
     I
, I ( /)

Habe

  

S1698VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:31:15
 
  
     I
, I

Habe

  

CH1700VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:31:30
 
  
     I
, I

Habe

  

CH1700VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:31:45
 
  
     I
, I ( /)

Habe

  

1702VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:32:00
 
  
     I
, I

Habe

  

1702VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:32:15
 
  
     I
, I ( /)

Habe

  

1702VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:32:30
 
  
     I
, I ( /)

Habe

  

1703VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:32:45
 
  
     I
, I ( /)

Habe

  

1703VF0009.01.2019 23:18:4523.01.2019 12:33:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9