-
:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
 
  
    
. . 1428(9)

  

VF103605.05.2018 20:26:2023.05.2018 13:25:23
 
  
    
. . 1451(6)

  

VF310305.05.2018 20:26:2023.05.2018 13:25:26
 
  
    
. . 1458(8)

  

VF154005.05.2018 20:26:2023.05.2018 13:25:29
 
  
    
. . 1486(7)

  

VF2417005.05.2018 20:26:2023.05.2018 13:25:32
 
  
    
, - 0,09 .

  

VF24205.05.2018 20:26:2023.05.2018 13:26:11
 
  
    


Reviewdetector    : vrn-pasha

  

VF013.03.2018 2:59:3614.03.2018 22:30:00
 
  
    


Reviewdetector    : Otkop

  

VF010019.09.2017 11:07:34
 
  
    
1471 .. 9

Reviewdetector    : 

  

1471VF014.07.2017 2:38:4717.07.2017 23:00:00
 
  
    
.

  

1676-1682VF0115.01.2017 14:39:3820.01.2017 12:39:12

1