-
:
 
  :   :
    
  :
 
1 2
 
    
  1700-1917
   I
1797 , 1.2 1892

 ,  : 1797 , 1.2 1892  1797 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1797VF .    40% 014.12.2018 15:09:4816.12.2018 21:00:00
  1700-1917
   I
1

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.12.2018 3:05:5509.12.2018 21:00:00
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.12.2018 3:05:5509.12.2018 21:00:00
  1700-1917
   II
1/4 1895

 ,  : 1/4 1895 1895 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1895VF .    40% 030.11.2018 16:04:4702.12.2018 21:00:00
  1700-1917
   I
1

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF0030.11.2018 16:04:47
  1700-1917

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF015.11.2018 21:43:0018.11.2018 22:00:00
 
  
1 1935

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1935VF008.11.2018 12:56:2711.11.2018 22:00:00
 
  
1925,1927

 ,  : 1925,1927 1925 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1925VF .    40% 008.11.2018 12:56:2711.11.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
20 1 1851-1866

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1851VF018.10.2018 11:48:0221.10.2018 21:00:00
  1700-1917
   II
5 1730

 ,  : 5 1730  1730 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1730VF .    40% 005.10.2018 10:34:5107.10.2018 22:00:00
 
  
5 15

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.10.2018 10:34:5107.10.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
1707

 ,  : 1707 1707 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1707VF .    40% 001.10.2018 22:31:03
 
  
45

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF001.10.2018 22:31:03
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.09.2018 19:40:2416.09.2018 22:00:00
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.09.2018 19:40:2416.09.2018 22:00:00
  1700-191714

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.09.2018 21:41:1907.09.2018 22:00:00
  1700-191716

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF028.08.2018 14:50:2531.08.2018 22:00:00
  1700-1917

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF028.08.2018 14:50:2531.08.2018 22:00:00
 , , .. 355

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF020015.05.2018 15:20:10
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 , , 107

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 
  
14 5 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF011.04.2018 10:30:4914.04.2018 22:00:00
  1700-191710

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF031.03.2018 18:30:4103.04.2018 22:00:00
 
  
2 17

 ,  : 2 17  

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF .    40% 024.03.2018 15:38:2427.03.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
5 1837 2 1838

 ,  : 5 1837  2 1838  1837 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1837VF .    40% 017.03.2018 22:17:0620.03.2018 22:00:00
 
  
16 1 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF017.03.2018 22:17:0620.03.2018 22:00:00
 
  
12 5 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.03.2018 2:59:3614.03.2018 22:00:00
 
  
20 1950

 ,  : 20 1950  1950 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1950VF .    40% 013.03.2018 2:59:3614.03.2018 22:00:00
 
  
16 2 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.03.2018 4:33:12

1 2