-
:
 
  :   :
    
  :
 
1 2
 
    
  1700-1917
   II
5 1730

 ,  : 5 1730  1730 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1730VF .    40% 005.10.2018 10:34:5107.10.2018 22:00:00
 
  
5 15

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.10.2018 10:34:5107.10.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
1707

 ,  : 1707 1707 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1707VF .    40% 001.10.2018 22:31:03
 
  
45

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF001.10.2018 22:31:03
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.09.2018 19:40:2416.09.2018 22:00:00
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.09.2018 19:40:2416.09.2018 22:00:00
  1700-191714

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.09.2018 21:41:1907.09.2018 22:00:00
  1700-191716

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF028.08.2018 14:50:2531.08.2018 22:00:00
  1700-1917

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF028.08.2018 14:50:2531.08.2018 22:00:00
 , , .. 355

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF020015.05.2018 15:20:10
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 , ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 , , 107

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF008.05.2018 2:33:29
 
  
14 5 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF011.04.2018 10:30:4914.04.2018 22:00:00
  1700-191710

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF031.03.2018 18:30:4103.04.2018 22:00:00
 
  
2 17

 ,  : 2 17  

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF .    40% 024.03.2018 15:38:2427.03.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
5 1837 2 1838

 ,  : 5 1837  2 1838  1837 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1837VF .    40% 017.03.2018 22:17:0620.03.2018 22:00:00
 
  
16 1 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF017.03.2018 22:17:0620.03.2018 22:00:00
 
  
12 5 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF013.03.2018 2:59:3614.03.2018 22:00:00
 
  
20 1950

 ,  : 20 1950  1950 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1950VF .    40% 013.03.2018 2:59:3614.03.2018 22:00:00
 
  
16 2 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.03.2018 4:33:12
 
  
16

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.03.2018 4:33:12
 , , 3 ,, . . .

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF005.03.2018 4:33:1207.03.2018 22:00:00
 , , 1917-1920

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1917VF005.03.2018 4:33:1207.03.2018 22:00:00
 
  
22

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF022.02.2018 2:49:41
 
  
30

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF022.02.2018 2:49:41
 
  
60

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF023.01.2018 21:30:0927.01.2018 22:00:00
 
  
10 2 ,

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

VF010023.01.2018 21:30:09
 , , 1870 - 1924

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1870VF002.12.2017 3:10:1803.12.2017 22:00:00
 
  
10 1944

 ,  : 10 1944 1944 

Reviewdetector    : ksayny.sany

  

1944VF .    40% 022.11.2017 12:03:43

1 2