-
:
 
  :   :
    
  :
 
1 2
 
    
  1700-1917
  
1760

 ,  : 1760 1760 

Reviewdetector    : RASHA

  

1760VF0 .    40% 014.01.2019 18:24:41
  1700-1917
  
1735

 ,  : 1735 1735 

Reviewdetector    : RASHA

  

1735VF0 .    40% 012.01.2019 3:32:03
  1700-1917
  
1731 .

 ,  : 1731 . 1731 

Reviewdetector    : RASHA

  

1731VF0 .    40% 008.01.2019 14:18:03
  1700-1917
   I
1705

 ,  : 1705  1705 

Reviewdetector    : RASHA

  

1705VF0 .    40% 008.01.2019 14:18:03
  .

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0001.01.2019 12:57:22
  , -,

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0031.12.2018 12:56:53
  ,,

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0025.12.2018 17:54:10
  1700-1917
   I
1719

 ,  : 1719  1719 

Reviewdetector    : RASHA

  

1719VF0 .    40% 025.12.2018 2:53:50
  , -,

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0012.12.2018 12:08:28
  1700-1917
   II
5 1781 .

 ,  : 5 1781 . 1781 

Reviewdetector    : RASHA

  

1781VF0 .    40% 011.12.2018 18:08:04
  , -, 747 ..

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0004.12.2018 16:34:54
  ,,

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0030.11.2018 3:30:00
 

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0015.11.2018 21:43:00
  1700-1917
  
1748

 ,  : 1748 1748 

Reviewdetector    : RASHA

  

1748VF0 .    40% 015.11.2018 21:43:00
  1700-1917
   I
1719.( )

 ,  : 1719.( ) 1719 

Reviewdetector    : RASHA

  

1719VF0 .    40% 009.11.2018 12:57:02
  1700-1917
  
1731 .

 ,  : 1731 . 1731 

Reviewdetector    : RASHA

  

1731VF0 .    40% 008.11.2018 12:56:27
  , -.

Reviewdetector    : RASHA

  

VF018.10.2018 2:47:5820.10.2018 22:15:00
  1700-1917
  
2 1757

Reviewdetector    : RASHA

  

1757VF0009.10.2018 22:37:33
  1700-1917
  
2 1757 -. .

Reviewdetector    : RASHA

  

1757VF003.10.2018 18:47:0107.10.2018 22:15:00
 
  
5 1936.

 ,  : 5 1936. 1936 

Reviewdetector    : RASHA

  

1936VF0 .    40% 003.10.2018 18:47:01
  1700-1917
   II
- 2 1871 .

Reviewdetector    : RASHA

  

1871VF0001.10.2018 22:31:03
  1700-1917
  
1735(-)

 ,  : 1735(-) 1735 

Reviewdetector    : RASHA

  

1735VF0 .    40% 014.09.2018 7:42:10
 

Reviewdetector    : RASHA

  

VF008.09.2018 3:42:5412.09.2018 22:20:00
  1700-1917
  
1750.

 ,  : 1750. 1750 

Reviewdetector    : RASHA

  

1750VF0 .    40% 001.09.2018 11:08:09
 
  
. 5 1926 -.

Reviewdetector    : RASHA

  

1926VF0025.08.2018 22:15:09
 
  
20 (1931-1957) 60

Reviewdetector    : RASHA

  

1931VF0025.08.2018 22:15:09
  , 805 .

Reviewdetector    : RASHA

  

VF0005.08.2018 14:50:10
 
  
5 2017 210 .

Reviewdetector    : RASHA

  

2017VF0029.07.2018 22:46:43
  1700-1917
  
1750

 ,  : 1750 1750 

Reviewdetector    : RASHA

  

1750VF0 .    40% 026.07.2018 12:30:51
  1700-1917
   II
1769

 ,  :  1769 1769 

Reviewdetector    : RASHA

  

,1769VF0 .    40% 026.07.2018 12:30:51

1 2