-
:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
  3 - 1,1/2,1/4 1945.

Reviewdetector    : Oleg_K

  

1945VF0009.11.2018 3:56:44
  3

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF018.10.2018 2:47:5821.10.2018 22:22:00
 

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF017.09.2018 8:34:1719.09.2018 22:22:00
  1700-1917
   I
58 + 2 1

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF020.08.2018 1:59:4822.08.2018 22:22:00
  3 .

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF0026.07.2018 12:30:51
  3 .

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF0026.07.2018 12:30:51
 , , -

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF010.07.2018 21:13:3614.07.2018 22:22:00
 , , " "

Reviewdetector    : Oleg_K

  

VF004.07.2018 9:45:2308.07.2018 22:00:00

1