-
:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
  1700-1917
   II
1768.

 ,  : 1768. 1768 

Reviewdetector    : Laptev

  

1768VF .   007.09.2019 16:38:5508.09.2019 21:15:00
 
  
     IV
59 . Iv,

Reviewdetector    : Laptev

  

VF005.09.2019 8:23:21
  1700-1917
   I
25 1849.

 ,  : 25 1849. 1849 

Reviewdetector    : Laptev

  

1849VF .   005.09.2019 8:23:21
  1700-1917
   II
1768.

 ,  : 1768. 1768 

Reviewdetector    : Laptev

  

1768VF .   005.09.2019 8:23:21
  3 1913 Ag "100- "

Reviewdetector    : Laptev

  

1913VF005.09.2019 8:23:21
  1 1687. Xi,

Reviewdetector    : Laptev

  

1687VF005.09.2019 8:23:21
  1768.

Reviewdetector    : Laptev

  

1768VF0005.09.2019 8:23:21

1