-
:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
  1700-1917
   I
20 1821

 ,  : 20 1821  1821 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1821VF .   013.11.2018 9:19:16
 
  
1957

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1957VF008.11.2018 15:56:2808.11.2018 22:00:00
 
  
1923 1957

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1923VF020.10.2018 17:49:1420.10.2018 22:22:00
  1700-1917 6

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

VF011.10.2018 4:38:0212.10.2018 22:15:00
  1700-1917

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

VF006.10.2018 4:35:2006.10.2018 22:15:00
 
  
1957

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1957VF001.10.2018 22:31:03
 
  
1 1975

 ,  : 1 1975 1975 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1975VF .    40% 013.09.2018 19:40:2414.09.2018 22:15:00
 
  
1 1978

 ,  : 1 1978 1978 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1978VF .    40% 013.09.2018 19:40:2413.09.2018 22:15:00
  1700-19178

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

VF031.08.2018 2:07:0931.08.2018 22:10:00
 
  
1924 - 1946

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1924VF025.08.2018 6:19:0925.08.2018 22:15:00
  1700-1917
   II
4 1773 - 1860

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1773VF020.08.2018 1:59:4820.08.2018 22:15:00
 
  
1 1924

 ,  : 1 1924 1924 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1924VF .   005.08.2018 14:50:1005.08.2018 22:15:00
  1 1885

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1885VF029.07.2018 22:46:4330.07.2018 22:15:00
  1700-1917
   II
2 1768

 ,  : 2 1768  1768 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1768VF .    40% 026.07.2018 12:30:51
  1700-1917
  
1731

 ,  : 1731 1731 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1731VF0 .    40% 026.07.2018 12:30:51
 
  


Reviewdetector    : Elenapervaya

  

VF026.07.2018 12:30:51
 
  
1924

 ,  : 1924 1924 

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1924VF .   026.07.2018 12:30:51
  2 1913

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1913VF0026.07.2018 12:30:51
  1700-1917
   II
1917

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1917VF008.07.2018 21:12:3209.07.2018 22:10:00
  1700-1917
   I
1

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

VF007.07.2018 18:11:3208.07.2018 22:10:00
 
  
1924 - 1955

Reviewdetector    : Elenapervaya

  

1924VF004.07.2018 2:33:15

1