-
:
 
  :   :
    
  :
 
1
 
    
  1700-1917
   I
2 1842 Vf-xf

 ,  : 2 1842  Vf-xf 1842 

Reviewdetector    : AuKolchak

  

1842VF .    40% 006.03.2018 22:47:1209.03.2018 22:00:00
  1700-1917
   II
1 1909-1915 15 1.03

Reviewdetector    : AuKolchak

  

1909VF005.03.2018 4:33:12
 
  
1 2003

 ,  : 1 2003 2003 

Reviewdetector    : AuKolchak

  

, 2003VF .    40% 005.03.2018 4:33:1207.03.2018 22:00:00
  1700-1917
   I
2 1842 Vf-xf

 ,  : 2 1842  Vf-xf 1842 

Reviewdetector    : AuKolchak

  

1842VF .    40% 022.02.2018 2:49:4123.02.2018 22:00:00
 
  
1 2003

 ,  : 1 2003 2003 

Reviewdetector    : AuKolchak

  

, 2003VF .    40% 022.02.2018 2:49:4122.02.2018 22:00:00
 
  
3 1965

 ,  : 3 1965 1965 

Reviewdetector    : AuKolchak

  

1965VF .    40% 022.02.2018 2:49:41

1